De gemeente heeft – samen met andere partners – de handen ineen geslagen om van de Diezemonding een blijvend natuurpark te maken met voldoende ruimte voor recreatie en cultuur. Om dat doel te bereiken heeft de gemeente verschillende stukken grond gekocht. In de Ertveldpolder wordt momenteel al struinnatuur ontwikkeld met hulp van ‘grote grazers’ (konikspaarden en rode geuzen).

Waterschap Aa en Maas realiseert in het gebied langs bestaande poelen, struweel en bloemrijke dijken een ecologische verbindingszone. Met een particulier wordt er samengewerkt aan een fraai waterrijk landgoed rondom kasteel Meerwijk. De rioolzuiveringsinstallatie wordt gerenoveerd. Deze werkzaamheden staan gepland voor 2011 en 2012.

Eind 2010 verrijzen er fietspaden, picknickplaatsen en een brug om Henriëttewaard en Dieskant voor wandelaars te verbinden. Met de aanleg van een vispassage, die gepland staat voor 2011, kunnen vissen voortaan vanuit de Maas ongehinderd naar de beken van de Aa en de Dommel zwemmen. Tegelijkertijd wordt er moeras langs de Dieze gerealiseerd. Als kroon op het werk is er voor Fort Crevecoeur een plan gemaakt om te kijken of er mogelijkheden zijn voor meer recreatie en natuurontwikkeling.

Gebieden