Afhankelijk van de samenstelling van het kwelwater ontstaan er bloemrijke graslanden, waaronder ook zeldzame typen schraalgraslanden zoals blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden.

De dotterbloem, moerasrolklaver en de grote ratelaar gaan weer geel kleuren; de blauwe knoop, de blauwe zegge en het melkviooltje zorgen voor een blauwe gloed in het landschap.

Op een aantal plaatsen worden sloten breder gemaakt met geleidelijk oplopende oevers. De waterkwaliteit zal hierdoor verbeteren, omdat op veel plekken geen meststoffen meer het water in kan spoelen. Hierdoor krijgen zeldzame moerasvegetaties weer een kans. Amfibieën, vissen en kleine waterdieren komen het gebied weer opzoeken om zich te vestigen. Natuurmonumenten graaft ook een groot aantal amfibieënpoelen in het gebied.

Het is de bedoeling dat de natuurontwikkeling in de Gement in 2018 afgerond is. Het project is opgedeeld in een aantal fasen en de uitvoering hiervan wordt mede bepaald door de verwerving van landbouwgronden. Omdat Natuurmonumenten eigenaar is van een groot deel van de gronden, kan de eerste fase al in 2010/2011 starten. De 90 hectare graslanden in het Vlijmens Ven en bij de zuidelijke Randweg worden als eerste onder handen genomen.

Gebieden