Wat is er gebeurd / gaat er gebeuren?

Het Bossche Broek wordt van noord naar zuid doorsneden door een verhard fietspad. Daarnaast zijn er diverse onverharde wegen en paden die wandelaars veelvuldig gebruiken. In 2009 is een roosterpad aangelegd dwars door de graslanden heen. Er zijn verschillende onverharde doorsteken gemaakt, zodat de wandelaar een kort rondje kan lopen.

De diverse toegangen vanuit de stad naar het Bossche Broek laten nog te wensen over. De toegang bij de Grote Hekel is rommelig en gevaarlijk, fietsers en wandelaars gebruiken hetzelfde smalle pad. De toegangen onder de viaducten over de A2 en A59 zijn niet gebruiksvriendelijk. In 2010 worden er plannen gemaakt om deze toegangen te verbeteren.

In 2009 zijn maatregelen genomen om natuur en landschap van het Bossche Broek te verbeteren. Zo is er, om het herstel van de kwelstromen te bevorderen en schraalgraslanden te herstellen, opnieuw gebruikgemaakt van een oud principe: bevloeiing. Sloten gelegen op hogere delen zijn gedempt en de greppels in het natuurgebied zijn vervlakt. Het kwelwater staat nu weer boven het maaiveld en bevloeiing kan plaatsvinden.

Gebieden