De acht projecten zijn:
  • Herstel van de ringdijk. De dijk krijgt weer een prominente plaats in het landschap. Ook worden oude sluisjes en grenspalen gerestaureerd.
  • Maken van een ecologische verbindingszone tussen Dooibroek en Wamberg. Ook de aanleg van poelen, bosjes, houtwallen, bloemrijk grasland en faunapassages voor dassen hoort hierbij.
  • Verbreding van landbouw. Agrariërs in het gebied krijgen de mogelijkheid om hun activiteiten uit te breiden met bijvoorbeeld recreatie of zorg.
  • Een moestuin voor ’s-Hertogenbosch. Dungense tuiners werken meer en meer samen om hun producten af te zetten in de stad.
  • Het maken van veilige wegen en fietspaden voor wandelaars en fietsers.
  • Bovendien worden speciaal voor wandelaars nieuwe onverharde paden aangelegd vanuit Den Dungen naar de ringdijk.
  • Informatiepanelen en bankjes worden gemoderniseerd en eventueel vernieuwd.
  • Het hele gebied rondom de Meerse plas wordt opgeknapt. Op lange termijn komen er wellicht mogelijkheden voor nieuwe vormen van kleinschalige recreatie.


  • Gebieden