Samen willen zij komen tot een meer duurzame ontwikkeling, beheer en inrichting van de Maasuiterwaarden en van de binnendijkse groengebieden (groene vingers).

De natuur is nu nog erg versnipperd door verkeerswegen, het grondgebruik is intensief en de recreatiedruk is groot. Samen met deskundigen, belanghebbenden en omwonenden is gekeken naar een betere inrichting van het gebied. Dit heeft geleid tot een hele lijst nog uit te voeren projecten. Deze projecten variëren van een ommetje door de Koornwaard tot het verbinden van de oude Maasarm aan de Maas en van het plaatsen van een aanlegsteiger bij De Blauwe Sluit tot het instellen van een voerveer bij Bokhoven en Gewande.

Een aantal van deze projecten wordt al in 2010 uitgevoerd. Het plaatsen van een ooievaarsnest en een gemarkeerde wandeling door de Koornwaard bijvoorbeeld, zijn gemakkelijk te realiseren. Andere projecten, zoals het aantakken van de oude Maasarm op de Maas, hebben meer voorbereidingstijd nodig. Het is de bedoeling dat alle projecten in 2014 gereed zijn.

Gebieden